Zannen na Otto – คุณสามี…น่าละอาย

Zannen na Otto - คุณสามี...น่าละอาย

Zannen na Otto – คุณสามี…น่าละอาย

เป็นเรื่องของคู่รักหวานแหววที่แต่งงานกันแล้วก็รักกันมาก
ผู้หญิงก็น่ารักผู้ชายก็ทั้งหล่อทั้งเก่ง แต่…
หลังจากที่ลูกคนแรกออกมา ทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป