บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Yong Chun – ยอดพยัคฆ์หมัดหย่งชุน

Yong Chun - ยอดพยัคฆ์หมัดหย่งชุน

Yong Chun – ยอดพยัคฆ์หมัดหย่งชุน

เรื่องหย่งชุน ลักษณะของการวางโครงเรื่องโดยเบื้องต้นก็ได้อาศัยเค้าโครงเรื่องของภาพยนต์เรื่อง ไอ้หนุ่มเหลือขอ (The Prodigal Son) เหลียงจ้านปรมาจารย์หย่งชุน โดยหวังว่าจะทำให้เรื่องราวสุดอมตะในเวลานั้นมาทำต่อเป็น ภาคต่อ ซึ่งในช่วงนั้นภาพยนต์เรื่อง ไอ้หนุ่มเหลือขอ ก็ได้พรรณาถึงเนื้อเรื่องในช่วงแรกเริ่มเหลียงจ้านจะฝึกฝนวิชาหมัดมวยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง มวยหย่งชุน  อย่างเช่นในวันนี้ เนื้อเรื่อง หย่งชุน นั้นได้เป็นสะพานเชื่อมต่อให้กับการสรรค์สร้างบทภาพยนต์สุดอมตะในของช่วงเวลานั้น โดยการต่อสู้ด้วยวิทยายุทธก็จะเป็นแก่นสำคัญของเรื่อง และ ความรู้สึก ก็จะเป็นแค่ส่วนประกอบของเรื่อง ซึ่งในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงยุคทองของเหลียงจ้าน ในปัจจุบันบทภาพยนต์ทั้ง 40 เรื่อง เดิมก็ได้มาจากคำถามที่น่าสนใจอย่างเช่น ช่วงเวลาใดของเหลียงจ้านที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเลือดร้อนเมื่อได้โตขึ้นแล้ว ได้กลายเป็นปรมาจารย์ พบว่าลูกชายของตัวเองนั้นก็ได้เป็น ไอ้หนุ่มเหลือขอ เหลียงจ้านจะเผชิญหน้าเรื่องนี้อย่างไร