V Love – บรรยายไทย

V Love - บรรยายไทย

V Love – บรรยายไทย

V Love นั้น ได้รับการขนานนามว่าเป็นละคร Gossip Girl ในเวอร์ชั่นจีน โดยจะเล่าเรื่องราวของแวดวงธุรกิจและความรักของคนหนุ่มสาวในสังคมเมือง

V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
V Love – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย