Untouchable – บรรยายไทย

Untouchable - บรรยายไทย

Untouchable – บรรยายไทย

เป็นเรื่องราวของเกมอำนาจและความลับที่ซ่อนอยู่ในครอบครัวจางที่ปกครองเมืองบูชอนมาสามชั่วอายุ Jang Joon Seo (Jin Goo) เป็นลูกชายคนที่สองของ Jang Bum Ho (Park Geun Hyung) ผู้หญิงที่ Jang Joon Seo ชอบได้เสียชีวิต หลังจากนั้นเขาก็พยายามเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตและความลับของเธอจากครอบครัว

Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Untouchable – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย