Unexpected Heros – บรรยายไทย

Unexpected Heros - บรรยายไทย

Unexpected Heros – บรรยายไทย

ชายหนุ่มนักสืบเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาเสียชีวิต แต่การเสียชีวิตของเขานั้นกลับรักษาอีกสามชีวิตไว้ด้วยการบริจาคไต เด็กทั้งสามคนที่ได้รับการปลูกถ่ายไต เกิดผลข้างเคียงทำให้มีพลังที่เหนือธรรมชาติ พบกับเรื่องราวและคดีที่มีพลังพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องกับ Unexpected Heroes

Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Unexpected Heros – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย