The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

The Young Prime Minister Little Kam Law - อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

อำมาตย์น้อยผู้พิชิต (เสี่ยวกังหล่อ ) จากเด็กชาวบ้าน ผู้มีปัญญาเป็นอัจฉริยะ ถูกพระทัย ฮ่องเต้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอำมาตย์แต่เยาว์วัย