The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

The Young Prime Minister Little Kam Law - อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต

อำมาตย์น้อยผู้พิชิต (เสี่ยวกังหล่อ ) จากเด็กชาวบ้าน ผู้มีปัญญาเป็นอัจฉริยะ ถูกพระทัย ฮ่องเต้ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอำมาตย์แต่เยาว์วัย

The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Young Prime Minister Little Kam Law – อำมาตร์น้อยผู้พิชิต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย