The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด

The Royal Gambler - เดิมพัน บัลลังก์เดือด

The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด

เรื่องราวขององค์ชายที่ถูกโชคชะตาบังคับให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดไปวันๆ ด้วยการเป็นนักพนัน และรอวันแก้แค้นพระราชา แพคแดกิล(จางกึนซอก) นักพนันฝีมือดีมาดนิ่ง ส่วนองค์ชายยอนอิง (ยอจินกู) องค์ชายผู้เพียบพร้อมทุกอย่าง ไม่เคยก้มหัวให้ใครหากไร้ซึ่งเหตุผล มาติดตามความเข้มข้นในสมรภูมิแก้แค้นขององค์ชายแพคแดกิล(จางกึนซอก) ในซีรี่ย์เกาหลี The Royal Gambler

The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
The Royal Gambler – เดิมพัน บัลลังก์เดือด – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย