The Masked Lover – บรรยายไทย

The Masked Lover - บรรยายไทย

The Masked Lover – บรรยายไทย

เรื่องราวของสองพี่น้องฝาแฝด อู๋ผิงอันและอู๋ผิงฟ่าน ที่มีนิสัยและการใช้ชีวิตคนละขั่ว แต่แล้ววันนึง ผิงอัน ได้รับอุบัติเหตุและมีอาการโคม่า ทำให้ผิงฟ่านต้องปลอมตัวเป็นผิงอันและเข้ามาจัดการดูแลกิจการด้านมืดที่เต็มไปด้วยอันตรายต่างๆ แต่เธอก็มีคนคุ้มครองที่ไว้วางใจได้ นั้นก็คือ กูเลอจุน นั้นเอง โดยแท้จริงแล้ว เขาเป็นตำรวจฝีมือดีที่ถูกส่งเข้ามาแฝงตัวในองกร สุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เมื่อต่างคนต่างก็ใส่หน้ากากเข้าหากัน ความลับของใครจะถูกเปิดเผยก่อนกัน

The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 จบ - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
The Masked Lover – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย