The Long March of Princess Changge สตรีหาญ ฉางเกอ ซับไทย

The Long March of Princess Changge สตรีหาญ ฉางเกอ เพื่อรวบรวมกองกำลังกลับมาล้างแค้นให้ครอบครัว แต่เมืองที่นางอยู่กลับถูกรุกรานโดยกองกำลังของอาณาจักรมหาข่านเตอร์ค