บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Legend of Chu Liu Xiang – ชอลิ้วเฮียง ตอน บุปผาพญายม

The Legend of Chu Liu Xiang - ชอลิ้วเฮียง ตอน บุปผาพญายม

The Legend of Chu Liu Xiang – ชอลิ้วเฮียง ตอน บุปผาพญายม

พฤติการในตอนนี้ของ ชอลิ้วเฮียง จากตอนอื่นที่ส่วนมากจะเป็นการขโมยของจากผู้อื่น กลับกลายมาเป็นการถูกผู้อื่นมาขโมยของๆตนเองบ้าง ชอลิ้วเฮียงจะทำอย่างไร
ดาบอาถรรพ์ เป็นดาบที่ผู้ได้ครอบครองจะสามารถเป็นเจ้ายุทธภพได้แต่เพียงผู้เดียว แต่ดาบเล่มนี้จะสามารถทำให้
เกิดขึ้นมาได้ จะต้องใช้ของสองสิ่งประกอบกันเท่านั้นจึงจะทำให้เกิดดาบที่ทรงอิทธิฤทธิ์นี้ คือ บุบผาทอง และ บุปผาหยก ชาวยุทธ
หลายฝ่ายทั้งฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ต่างใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้ได้ของทั้งสองสิ่งนี้ บุคคลที่สำคัญในการแย่งชิง นอกจากชอลิ้วเฮียง
กับเจ้าสำนักขว้างแก้ว ซึ่งเป็นฝ่ายธรรมะแล้ว ยังมีคุณชายมู่หยงชิงหยุน ซึ่งเป็นวายร้ายในคราบของผู้ดี และเจ้าสำนักบุปผาพญายมซึ่งเป็นฝ่าย
ร้ายอย่างเปิดเผย ชอลิ้วเฮียงต้องใช้สติปํญญาอย่างมากมายเพื่อต่อสู้ทั้งเล่ห์เหลี่ยม การชิงไหวชิงพริบ แต่ในการต่อสู้ที่เข้มข้น ชอลิ้วเฮียงก็ยังได้
พบสาวงามเช่นทุกๆตอนที่มีมา ( ในตอนนี้สาวงามที่แสดงดู่กับขอลิ้วเฮียงในภาคนี้ก็คือดารารับเชิญที่โด่งดังในอดีต ของ ชอว์บราเดอร์ เธอคือ
จิงลี่ นั่นเอง