The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน

The Last Night of Madam Chin - รักสุดท้ายของมาดามจิน

The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน

ชีวิตของสาวนักเต้น จินจ้าวลี่(ฟ่านปิงปิง)แต่เดิมเกิดเป็นลูกสาวของผู้อำนวยการโรงพยาบาล แต่ถูกสับเปลี่ยนไปเป็นลูกของคนจน ทำให้เติบโตมาอย่างยากลำบาก และสุดท้ายต้องกลายไปเป็นนักเต้นอยู่ในคลับ

แต่เมื่อโตขึ้น แม้จะรู้ความจริง แต่จ้าวลี่ก็ไม่ได้เปิดเผยออกมา เพราะไม่อยากทำร้าย

อี้ไข่หลุนที่ไปอยู่ในครอบครัวคนรวยแทนเธอ รวมทั้งพี่ชายในตระกูลจินที่คอยช่วยเหลือเธอมาตั้งแต่เล็กในเวลาที่ถูกแม่ที่ไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้าทารุณ

ชีวิตจินจ้าวลี่เปลี่ยนไปเมื่อมาพบกับเด็กหนุ่มชื่อ เซิ่งเยี่ยหรู(โจวอี๋หมิน)ลูกชายเจ้าของธนาคารเซี่ยงไฮ้มาตามจีบ และด้วยความรักอันร้อนแรงของเซิ่งเยี่ยหรู สุดท้ายก็ทำให้จินจ้าวลี่ตกหลุมรักเขาด้วยเช่นกัน แต่ความรักก็เต็มไปด้วยอุปสรรคของความแตกต่างกันในฐานะทางสังคม พ่อของเซิ่งเยี่ยหรูพยายามขัดขวางทุกอย่างเพื่อไม่ให้พวกเค้าได้อยู่ด้วยกัน

สุดท้ายแม้จะหนีตามกันไป พ่อของเซิ่งเยี่ยหรูก็ตามตัวจนเจอ และแยกพวกเค้าได้อีกครั้ง จนกระทั่งจ้าวลี่ต้องแท้งลูกของเธอกับเยี่ยหรูไป และเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเซี่ยงไฮ้ได้ทำให้พวกเค้าพลัดพรากไปอยู่คนละประเทศ จนกระทั่งได้กลับมาพบกันในบั้นปลายของชีวิต….

The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Last Night of Madam Chin – รักสุดท้ายของมาดามจิน – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย