บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Last Empress

The Last Empress

The Last Empress

The Last Empress (เมียงซอง จักรพรรดินีที่โลกลืม) ซีรีย์เรื่องเยี่ยม ถ่ายทอดเรื่องราวของมเหสีเมียงซองซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระนางต้องเผชิญกับวิบากกรรมนานัปการ พระนางเป็นเพียงสามัญชนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาเพื่อเป็นมเหสีของพระเจ้าโกจงพระราชาที่อ่อนแอ อีกทั้งเพื่อเป็นเครื่องมือของเชื้อพระวงศ์เท่านั้น แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล พระนางได้ทรงช่วยพระสวามีให้หลุดพ้นจากการเป็นพระราชาหุ่นเชิด และเป็นผู้นำในการต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่น โดยมีปณิธานจะปกปักรักษาแผ่นดินโชซอนไว้ให้ได้ พระนางตัดสินใจทิ้งเรื่องส่วนตัวไว้เบื้องหลัง เพื่อเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในที่สุดพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของพระนางกับเป็นภัยแก่ตัวเอง