The Entertainer – บรรยายไทย

The Entertainer - บรรยายไทย

The Entertainer – บรรยายไทย

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชินซอกโฮ อดีตผู้อำนวยการจากบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ๋ แต่ปัจจุบันเขากลายเป็นซีอีโอในบริษัทบันเทิงน้องใหม่ขนาดเล็ก พร้อมกับการรวบรวมสมาชิกวงน้องใหม่ที่เขาพยายามปั้นให้ประสบความสำเร็จ

The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 จบ - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Entertainer – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย