The Battlefield – สามก๊ก

The Battlefield - สามก๊ก

The Battlefield – สามก๊ก

สามก๊ก ตอน กำเนิดราชวงศ์ฮั่น The Battlefield (ฉบับ ทีวีบีสร้าง เมื่อปี 1985)
นำแสดงโดย ซิซิว/เฉินอวี้เหลียน/องเหม่ยหลิง/อู๋ฉีหัว/ฮุ่ยเทียนซื่อ/,อู๋ม่งต๊ะ /ซันเทียนเอิน/ เส้าเหม่ยฉี(ตัวประกอบ)
หนังแปลงจากวีดีโอคุณภาพดี และมีบางส่วน ทำจากแผ่นมาสเตอร์จีน มาโมใส่เสียงไทย
หนังเรื่องนี้ ใช้เวลาจัดทำยาวนานที่สุด และในที่สุดก็ทำเสร็จ จัดเป็นหนังที่ลูกค้าถามหากันเยอะที่สุดด้วย
แฟนหนังจีนไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้ ท่านจะได้ชม องเหม่ยหลิง (อึงย่งผู้จากไป) ในแบบใส

The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 30 จบ - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 30 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Battlefield – สามก๊ก – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย