Tag: Catch Tomorrow

Catch Tomorrow – บรรยายไทย

Cha Ki Joon (Kim Dong Wook) ชายหนุ่มที่มีการศึกษาที่ดีที่กำลังเริ่มต้นอาชีพในตำแหน่งหน้าที่ที่น่าอิจฉาขององค์กรใหญ่ แต่เขากลับไม่มีความสุขในชีวิตของเขา Ki Joon มีความคิดประหลาดขึ้นมาซึ่งเขาต้องการออกจากงานและเริ่มต้...