Can Love Become Money? – บรรยายไทย

เรื่องราวของ Ma In Tak CEO หนุ่มที่มีความคิดที่ว่าเงินสำคัญที่สุดในชีวิต เขาคำนวนทุกอย่างในชีวิตด้วยเงินและเงินคือปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตเขา อยู่มาวันนึง Ma In Tak ต้องมาเผชิญกับปัญหาชีวิตเมื่อมาค้นพบว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่าเงิน แล้วสิ่งนั้นคืออะไร แฟนๆซีรีย์ร่วมกันค้นหาได้ใน ซีรีย์เกาหลี Can Love Become Money Screenwriter: Do Hyun Jung Director: Han Chul …