Cambrian Period – บรรยายไทย

Tang Yin เป็นสาวที่เรียบง่ายและใจดีที่เต็มไปด้วยความหวังในอนาคต เธอเดินเท้าไปยังเกาะทางใต้ แต่มีส่วนร่วมในการสู้รบกับตำรวจอย่างไม่ตั้งใจ