Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต

ชีวิตและการทำงานของนักดับเพลิงอาชีพ ที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พวกเขาต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก ผ่านขั้นตอนปฏิบัติการที่เหมือนจริง เพื่อการทำงานในวันข้างหน้าอย่างดีเยี่ยม ลั่วเทียนยิ้ว (หวังสี่) เขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักดับเพลิงมานาน จึงสมัครเข้าเรียนตำรวจดับเพลิง โดยมีเพื่อนรัก ซือถูป๊ะ กับ อู๋ต้าซิง และที่นนี่เขาได้รู้จักกับหลิวไห่เฟอะ (กู่เทียนล่อ) และเลิ่นปิเหยา (กวนเหย่งเหอ) หลังจากเรียนจบ ทุกคนแยก ย้ายกันไปทำงาน ตามสถานนีต่างๆ แต่ชีวิตของพวกเขายังต้องพัวพันกัน มีทั้งสมหวัง ผิดหวัง มีทั้งรักทั้งแค้น ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องปฏิบัติ …