Tag: Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต

Burning Flame I – เพลิงนรก ไฟชีวิต

ชีวิตและการทำงานของนักดับเพลิงอาชีพ ที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย พวกเขาต้องผ่านการฝึกอย่างหนัก ผ่านขั้นตอนปฏิบัติการที่เหมือนจริง เพื่อการทำงานในวันข้างหน้าอย่างดีเยี่ยม ลั่วเทียนยิ้ว (หวังสี่) เขาใฝ่ฝันอย...