Tag: Boss & ME – ชานชานมาเพื่อกิน – บรรยายไทย

Boss & ME – ชานชานมาเพื่อกิน – บรรยายไทย

นวนิยายตามอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมมาก เป็นเรื่องเล่าของหญิงสาวใจดีที่ทำงานในบริษัทใหญ่ อย่างไรก็ตามหนึ่งในจุดอ่อนของเธอคือกิน ชอบกิน และเมื่อพบกับเจ้านายของเธอ ตัดสินใจที่จะเลี้ยงให้เธออ้วนขึ้น เพียงเพื่อแบ่งปันเลือด...