Tag: Boss 2 – ทีมล่าทรชน ภาค 2

Boss 2 – ทีมล่าทรชน ภาค 2

เรื่องย่อ boss season 2 เรื่อง นี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากตอนท้าย ภาค แรก ที่นางเอกของเรื่องได้รับโทรศัพท์ปริศนาก่อนออกเดินทางไปยังอเมริกา ทำให้เธอต้องกลับมาดูแลหน่วยคดีพิเศษอีกครั้งที่เธอเคยดูแล จากหน่วยที่ทุกคนใน...