Tag: Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ

Border Town Prodigal – ดาบจอมภพ – บรรยายไทย

สร้างจากนิยายกำลังภายในของโกวเล้ง เรื่อง ดาบจอมภพ (จอมเสเพลชายแดน) ในชุดมีดบินลี้น้อย ซึ่งเป็นเนื้อเรื่องต่อจากฤทธิ์มีดสั้น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้น การออกตามหาศัตรูทีล้มล้างตระกูล เรื่องราวของโป่วอั้งเซาะทาย...