Tag: Book and Sword Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่

Book and Sword , Gratitude and Revenge – ตำนานอักษรกระบี่

พรรคดอกไม้แดงภายใต้การนำของ ฉินเจียลั่ว เป็นแหล่งรวมของชาวยุทธและมีอุดมการณ์ในการต่อต้านราชวงศ์ชิง เพื่อกอบกู้แผ่นดินฮั่นให้พ้นจากการปกครองของชนชาติแมนจู ในยุคนั้นมี เฉียนหลง เป็นฮ่องเต้ที่ปรีชาสามารถปกครองอยู่ เฉีย...