Tag: Blackboard – บรรยายไทย

Blackboard – บรรยายไทย

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ TBS ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับการสร้างละครสั้น 3 ตอน ที่มีชื่อว่า ‘Blackboard -Jidai no Tatakatta Kyoushitachi’ ซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงคุณครูที่อยู่ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน…สำ...