Birth Secret – รักในรอยทรงจำอันเลือนราง – บรรยายไทย

ซีรีย์เกาหลี Birth Secret Jung Yi Hyun รับบทโดย Sung Yu Ri เธอสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับสามีของเธอ ความทรงจำของเธอได้หายไปเป็นระยะเวลา 10 ปี และ Jung Yi Hyun ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอายุ 17-27 ปี ของเธอได้ ซีรีย์เรื่องนี้จะแสดงให้เราได้เดินทางไปพร้อมกับทรงจำของเธอ และ Hong Kyung …