Tag: Ballad of the Desert – ลํานําทะเลทราย

Ballad of the Desert – ลํานําทะเลทราย

เรื่องราวกล่าวถึงจิ่นหยีจิ้งจอกสาวทะเลทราย เนื่องจากประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองจึงต้องซัดเซพเนจรมาถึงเจี้ยนอัน หลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นซิงเยี่ยแล้ว ก็ได้รู้จักกับขุนพลเว่ยอู๋จี้และพ่อค้าม่อสิน จนบังเกิดเป็...