Tag: Baby Cart – ซามูไรพ่อลูกอ่อน

Baby Cart – ซามูไรพ่อลูกอ่อน

ดินแดนอาทิตย์อุทัย ในยุคสมัยที่สงครามแย่งชิงอำนาจภายในร้อนระอุ โอกามิ อิตโต ซามูไร ข้างกายของท่านโชกุน ต้องถูกกลั่นแกล้ง โดยองค์กรลับ เขาถูกใส่ร้ายจนสิ้นยศไร้ศักดิ์ กลายเป็นซามูไรร่อนเร่พเนจรพร้อมด้วยบุตรชายตัวน้อย ...