Tag: Another! Miss Oh – วุ่นนัก! รักนี้ของโอแฮยอง

Another! Miss Oh – วุ่นนัก! รักนี้ของโอแฮยอง

ติดตามความรักของ 2 หญิง 1 ชาย ในซีรีส์ฮิต วุ่นนัก! รักนี้ของโอแฮยอง Another! Miss Ohชื่อนั้นสำคัญไฉน? มันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าเราชื่อซ้ำกับเพื่อนที่ทั้งสวยกว่า... สดกว่า... ป๊อบกว่า... สรุปว่าเด่นกว่าเราทุกเรื่...