A Tough Side Of A Lady – ฮัวมู่หลันยอดขุนพลหญิง

ราชวงศ์เว่ยเหนือหลังจากการปฏิรูปของพระเจ้าเซี่ยวเหวินตี้ แล้วสังคมและเศรษฐกิจได้มีการพัฒนา ประชาชนดำรงชีวิตด้วยความปลอดภัยระดับหนึ่ง แต่ชนชาติโหรวหราน ซึ่งเป็นชนชาติเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์อยู่ทางเหนือของราชวงศ์เว่ยเหนือได้รุกรานลงสู่ใต้เสมอ ราชสำนักของราชวงศ์เว่ยเหนือจึงกำหนดให้แต่ละครอบครัวส่งผู้ชาย 1 คนไปรบ ในขณะนั้น บิดาของมู่หลานอายุมากแล้วไหนจะสามารถไปสู้รบได้ ส่วนน้องชายเธออายุยังน้อย มู่หลานจึงตัดสินใจไปรับเกณฑ์ทหารแทนพ่อ จากนั้นมา ฮัวมู่หลานได้ใช้ชีวิตในกองทัพเป็นเวลานานถึง 12 ปี การสู้รบตามชายแดน แม้แต่เป็นผู้ชายก็รู้สึกยากลำบาก มู่หลานยังต้องปิดบังความเป็นผู้หญิงของตนในขณะที่สู้รบร่วมกับเพื่อนด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในที่สุดฮัวมู่หลานได้บรรลุภารกิจของตน และกลับบ้านหลังจากระยะเวลา 12 ปี มู่หลานต่อสู้อย่างกล้าหาญในสนามรบ หลายปีผ่านไป …