A Chip Off the Old Block – ย้อนเวลาพาอลวน

อู๋จั๊วะซีย้อนอดีตกลับไปพบเฉินจิ่นหงพ่อของเขาสมัยยังหนุ่ม ทั้งคู่ได้กลายเป็นเพื่อนกัน เฉินจิ่นหงคยอช่วยเหลือเขา ในขณะที่อู๋จั๊วะซีก็เอาแต่สร้างเรื่อง นำแสดงโดย อู๋จั๊วะซี (Ron Ng), เฉินจิ่นหง (Sunny Chan), หูเหิงเอ๋อ (Myolie Wu), หยังซือฉี (Shirley Yeung), เดวิด เจียง (John Chiang)