Tag: A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์

A Change of Destiny – เดชคัมภีร์เทพพยากรณ์

เรื่องราวของ ฺbook of destiny คัมภีร์ทำนายอนาคต ซึ่งถูกแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาพส่วนที่สองเป็นคำทำนาย สองส่วนนี้ถูกมอบให้กับหมอดูสองตระกูล ตระกูลแรกคือตระกูลของหยวนหัว ตระกูลที่สองคือตระกูลของ Rebecca ทั้งคู่ต...