Tag: 6 มังกร กำเนิดโชซอน – 6 Flying Dragons

6 มังกร กำเนิดโชซอน – 6 Flying Dragons

ละครช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและเรื่องราวความสำเร็จของทั้ง 6 คนรอบตัวเจ้าชายลีแบงวอน (Yoo Ah In)ละคร เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางอุดมการณ์และการเมืองระหว่างเจ้า ชายลีแบงจุงวอนและ จุงโดจ...