12 Year Promises – นานแค่ไหนก็จะรัก Archive

12 Year Promises – นานแค่ไหนก็จะรัก

ปมที่เกิดจากการลาจาก…ความรักกลายเป็นความบาดหมาง แต่เมื่อเวลาพาให้พวกเขาทั้ง 2 กลับมาพบกันอีกครั้งบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามพร้อมกันใน 12 Years Promises นานแค่ไหนก็จะรัก