Tag: 101 Marriage Proposal – 101 ตื้อรักนายกระจอก

101 Marriage Proposal – 101 ตื้อรักนายกระจอก

เรื่องของโฮชิโน่ ชายวัยกลางคน ผู้มีหุ่นล่ำ เตี้ย หน้าตาตลกๆ ซื่อ ๆ ไม่ได้ร่ำรวยอะไร หน้าที่การงานก็แสนจะธรรมดาเป็นแค่พนักงานบริษัทก่อส ร้าง คุณสมบัติห่างไกลสุดกู่กับคำว่าพระเอก จึงต้องผ่านการดูตัวมาแล้วถึง 99 ครั้งไ...