Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน

Sun After The Rain - ตะวันฉายที่ปลายฝน

Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน

จากความรักกลายเป็นคนในครอบครัว จากคนรักกลายเป็นพี่สะใภ้ พี่น้องก็ยังคงเป็นพี่น้อง ท่ามกลางชายคาบ้านสกุลหวง ทุกคนใช้ชีวิตด้วยกันวางตัวอยู่ในกรอบ จากวัยรุ่นจนเป็นผู้ใหญ่ ยุคสมัยวันเวลาที่ผ่านพ้นไป คนสองคนจากที่แข่งขันกันทางด้านความรัก ก็กลายเป็นแข่งขันกันทางอาชีพทำรองเท้า เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ใดถึงเป็นทายาทเจิ้งอี้ที่แท้จริง ท่ามกลางการแข่งขันได้สัมผัสถึงสุขทุกข์ความเป็นคน ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงของวงการรองเท้ายุคสมัยใหม่ซึ่งเข้ามาแทนที่วงการรองเท้าดั้งเดิม
นำแสดงโดย หยางกุ้ยเม่ย เฉินอี้เจีย เจี๋ยนฉ่าง หานอี๋ปัง(จูเนียร์)หยิ่นจ้าวเต๋อ หยางจื่ออี๋ จงซินหลิง เสี่ยวเถียนเถียน เฉินป๋อเจิ้ง ชิวไหน่หัว ถังชวน เถียนลี่ เหลียงซิวเซิน หวงซวน หม่ากั๋วหัว เซี่ยลี่จิน อู๋กั๋วโจว หลินหยี่อี๋ ฟู่เสี่ยวหยุน จงซินอี้ โอวหยางหลุน หวังไข่ ฟางโย่วซิน กู่ปิน

Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 65 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 65 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 74 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 74 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 80 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 80 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 53 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 56 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 56 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 57 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 57 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 58 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 58 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 59 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 59 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 60 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 60 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 61 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 61 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 62 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 62 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 63 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 63 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 64 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 64 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 66 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 66 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 67 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 67 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 68 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 68 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 69 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 69 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 70 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 70 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 71 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 71 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 72 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 72 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 73 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 73 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 75 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 75 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 76 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 76 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 77 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 77 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 78 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 78 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 79 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 79 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 81 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 81 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 82 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 82 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 83 จบ - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 83 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Sun After The Rain – ตะวันฉายที่ปลายฝน – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย