Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย

Strong Woman Do Bong Soon - บรรยายไทย

Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย

Do Bong-Soon (Park Bo-Young) หญิงสาวที่มีเสน่ห์และความแข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ กับซีอีโอของบริษัทเกม ทายาทมหาเศรษฐีรุ่นที่สอง ที่จู้จี้จุกจิก ความโรแมนติกที่ไม่ยอมกัน ระหว่างหญิงสาวที่มีร่างกายที่แข็งแรง และ Min-Hyuk (Park Hyung-Sik) ชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์

Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ - ไฟล์เสีย
Strong Woman Do Bong Soon – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย