Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน

Solomon s Perjury - สืบลับ โรงเรียนหลอน

Solomon s Perjury – สืบลับ โรงเรียนหลอน

เช้าตรู่วันหนึ่ง จุนยอง พบศพซออูเพื่อนร่วมห้องของเขาจมอยู่ในกองหิมะ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด