Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด

Singing All Along - เพลงรักบัลลังก์เลือด

Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด

เรื่องราวในปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเข้าสู่ยุคราชวงศ์ซินเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจ พี่น้องชาวนา หลิวเหยี่ยน และ หลิวซิ้ว (ฮั่นกวงอู่ตี้)
ผู้สืบเชื้อสายห่างๆ ของฮ่องเต้ฮั่นเกาจู่ (หลิวปัง) ได้เป็นผู้นำกองกำลังกบฏที่จะโค่นล้มเผด็จการอาณาจักรซินและการฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างการต่อ
สู้นองเลือด หลิวซิ้ว และลี่หัว ต้องเผชิญกับความตายหลายครั้งด้วยกันก่อนที่จักรวรรดิซินถูกโค่นล้มในที่สุด เพื่ออำนาจทางการเมืองของเขาเอง
ทำให้เขาได้ยกเลิกการแต่งงานกับรักแรกของเขา นั่นคือ ลี่หัว เพื่อไปแต่งกับสตรีอีกคนหนึ่งนามว่า ”กวอเซิ้นทง” หลานสาวของขุนพลที่มีอำนาจมากที่สุด
ในเวลานั้น เมื่อรวมแผ่นดินเรียบร้อย หลิวซิ้ว สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ เปลี่ยนศักราชเป็นเจี้ยนอู่ หลังจากนั้นเขาต้องการแต่งงานกับ ลี่หัว ตามที่ใจปรารถนา
แต่นั่นก็ทำให้หลิวซิ้วต้องเกิดแรงกดดันทางการเมืองอีกครั้งเมื่อเขาถูกบีบคั้นให้เลือก กวอเซิ้นทง ขึ้นเป็นฮองเฮา แต่หัวใจของหลิวซิ้วและ ลี่หัวไม่เคยทิ้งกัน
ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจสงครามและความรักจะเป็นเช่นไร เพลงรักบัลลังก์เลือด (Singing All Along)

Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 51 จบ - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 51 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Singing All Along – เพลงรักบัลลังก์เลือด – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย