Shots Fired Season 1

Shots Fired Season 1

Shots Fired Season 1

Shots Fired Season 1 ที่ตัวเอกเป็นตำรวจชายหญิงผิวสี ตามสืบคดีเด็กผิวสี2คนที่ตายในเมือง  Shots Fired Season 1 ที่ตำรวจผิวขาวชอบเหยียดผิวคุม และสงสัยว่าตำรวจผิวขาวเป็นคนฆ่าเด็ก Shots Fired Season 1 ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.50- 09.30 น.

Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่9 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Shots Fired Season 1 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย