บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 4

Shao Nian Kang Xi - จักรพรรดิคังซี ภาค 4

Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 4

ภาค4

หมดสิ้นปฐมพีภาค4
ตอน สนมเอกคนใหม่ภาค4
ฮ่องเต้คังซี เสด็จประพาสเพราะกลุ้มใจที่สนมหยีได้จากไป และได้เจอกับ
หลินฟงเอ๋อ ที่คล้ายกับสนมหยีที่จากไป และได้เจอกับขบวนการจับคน
เรียกค่าไถ่ ซึ่งเป็นเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ ใสวันนั้นเอง ฮ่องเต้ หลินฟงเอ๋อ
ซานเต่อจื่อ และฝ่ายิ่นจะช่วยกันกำจัด กังฉิน เหล่านี้ได้หรือไม่ ภาค4

ตอน ทุจริตใบชาภาค4
ซาหยงเอ๋อสาวงามถูกส่งเข้าวังมาเป็นพระสนม แต่ว่านางเข้ามาเพื่อลอบ
ปลงพระชนม์ฮ่องเต้ เพราะเข้าใจว่าฮ่องเต้สั่งประหารพ่อของนาง ซึ่งเป็น
คนคุมการค้าใบชาในเมืองชิงอี อย่างไม่ยุติธรรม แล้วฮ่องเต้จะรอดพ้น
จากภัยครั้งนี้หรือไม่ภาค4

ตอน แผนซ้อนแผนภาค4
ฮ่องเต้รู้สึกว่าบ้านเมืองสงบสุขแล้ว จึงทรงออกมาประพาสต่อ แต่ได้พบ
กับคนโกงสารพัด พระสนมหยีจึงได้ออกความคิดที่จะเปิดร้านขายผ้าเพื่อ
ดักจับคนพวกนี้ และได้พบนักเลงหัวไม้ที่คอยบีบเรียกค่าคุ้มครองจาก
เหล่าพ่อค้า ซึ่งนักเลงพวกนี้ได้คบคิดกับเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่จะกำจัด
ฮ่องเต้ ด้วยความฉลาดของพระสนมหยีจะช่วยให้ฮ่องเต้พ้นภัยและกำจัด
ขุนนางชั่วได้หรือไม่