Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย

Risuku no Kamisama - The God of Risk - บรรยายไทย

Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย

…..ซาโตชิ ไซเกียวจิ (ชินอิจิ ทสึซึมิ) ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทซันไรส์ให้เข้ามาทำงานในแผนกบริหารความเสี่ยงให้กับบริษัท ไซเกียวจิเคยทำงานให้กับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าในอเมริกา และได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าในการบริหารความเสี่ยง
คาโอริ คาการิ (โทดะ เอริกะ) เธอเป็นผู้หญิงแกร่ง ที่ทำงานในบริษัทซันไรส์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารแถวหน้าของบริษัท และได้ร่วมพัฒนาโปรเจคไลฟ์ขึ้น แต่แล้วเมื่อเกิดความผิดพลาดกับโปรเจคดังกล่าว ทำให้เธอต้องตกเป็นแพะรับบาป เธอถูกย้ายมาทำงานที่แผนกบริหารความเสี่ยง และที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการทำงานในแผนกที่เธอไม่คาดฝันมาก่อน

Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
Risuku no Kamisama – The God of Risk – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย