Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

Return of The Silver Tongue - ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

Return of The Silver Tongue – ยอดบุรุษคู่คุณธรรม

เป็นหนังทนายความเรื่องที่ 3 ของปีแต่มาในแนวย้อนยุคประมาณยุคท่านเปาบุ้นจิ้น โดย กั๊วะจิ้งอัน รับบททนายหนุ่มผู้รักในความยุติธรรม ปะทะกับ จางกั๊วะเฉียง ทนายสูงวัยผู้คว่ำวอดในวงการ ที่ยินดีทำทุกรูปแบบเพื่อช่วยลูกความให้ชนะคดี