Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ

Refresh Man - บอสจ๋า..เลขาขอโทษ

Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ

เรื่องราวของ จี้เหวินข่าย เด็กหัวโจกแถมยังเรียนหนังสือ สอบได้อันดับโหล่ๆ ของห้อง อยู่ดีๆ วันนึงเป็นถึงประธานบริษัท Muse บริษัทของจงอวี่ถังที่ทำงานอยู่ที่นั่น เป็นไปได้ยังไงเนี่ย!!!! จงอวี่ถัง สงสัย แล้วทำไมเขาถึงต้องมาเป็นเจ้านายของเธอด้วย ชีวิตอันแสนสงบสุขของอวี่ถังได้จบลง เมื่อเหวินข่ายเข้ามาวุ่นวายเธอไม่จบไม่สิ้น ติดตามชมเรื่องราวสนุกสนานของเขาและเธอได้ใน Refresh man

Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 28 จบ - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 28 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Refresh Man – บอสจ๋า..เลขาขอโทษ – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย