บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Rebel-Thief Who Stole the People – บรรยายไทย

Rebel-Thief Who Stole the People - บรรยายไทย

Rebel-Thief Who Stole the People – บรรยายไทย

ละครแสดงให้เห็นถึงชีวิตของฮองกิลดงผู้ที่เป็นนักปฏวัติคนแรก และไม่เห็นด้วยต่อกิจกรรมในโชซอน