Princess Agents

Princess Agents

Princess Agents

Princess Agents (ฉู่เฉียว จอมใจจารชน) เรื่องราวเกิดในสมัยเว่ยตะวันตก ที่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกจับไปเป็นทาส ทาสหญิงนามว่า Chu Qiao (ฉู่เฉียว) ถูกปล่อยเข้าไปในป่าเพื่อให้เป็นเป้าในการล่าของพวกเศรษฐี นางถูกช่วยไว้โดยองค์ชายแห่งแคว้นเว่ยเหนือ Yan Xun (เยียนซุน) ทำให้นางตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรก หลังจากนั้นนางถูกขายไปให้กับบ้าน Zhuge (จูเกอ) และตกเป็นพยานสำคัญในการตายของคนในบ้าน นางไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาจึงหนีออกมา แต่ก็ถูกจับตามองจาก Zhuge Yue (จูเกอ เยว่) คนที่ทำให้นางรักในที่สุด เขาดูแล ฝึกสอนหลายอย่างให้เธอ แต่หลังจากสงครามองค์ชายเยียนซุนก็สูญเสียครอบครัว และมีความทะเยอทะยานจะแก้แค้น สุดท้ายนางและจูเกอเยว่จึงร่วมมือกันโค่นล้มเขาและพยายามยกเลิกการมีทาสในที่สุด
Princess Agents (ฉู่เฉียว จอมใจจารชน) ออกอากาศทางช่อง 9
Princess Agents (ฉู่เฉียว จอมใจจารชน) ออกอากาศเวลา 14.00-16.00
Princess Agents (ฉู่เฉียว จอมใจจารชน) ออกอากาศวัน เสาร์ – อาทิตย์