Part-Time Idol – บรรยายไทย

Part-Time Idol - บรรยายไทย

Part-Time Idol – บรรยายไทย

หลังจากที่ขอเวลาพักจากแวดวงธุรกิจ โปรดิวเซอร์เพลงมือทองกลับมาพร้อมโปรเจ็คต์ใหม่ นั่นคือการสร้างป๊อปไอดอลชายหญิงวงใหม่ให้สะเทือนวงการ

Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 จบ - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Part-Time Idol – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 จบ (สำรอง 4) - ไฟล์เสีย