One and Only (2021) ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต ซับไทย

One and Only (2021) ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต ซับไทย

เรื่องราวของชุยสืออี๋ ว่าที่พระชายาองค์รัชทายาทOne and Only (2021) ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต ผู้อาวุโสส่งเธอมาเล่าเรียนที่สำนักศิลปะจวนอ๋อง ด้วยความที่ได้ใกล้ชิดกัน เธอตกหลุมรักอ๋องน้อยหนานเฉินโจวเซิงเฉิน อย่างไม่รู้ตัว ขอบคุณเรื่องย่อจาก จาก seriesvg