บาคาร่า

Ninkyo Helper – บรรยายไทย

Ninkyo Helper - บรรยายไทย

Ninkyo Helper – บรรยายไทย

นินเกียวโด ช่วยเหลืออ่อแอ และ ปราบปรามพวกอันธพาล แม้ต้องแลกด้วยชีวิต จงแสดงออกซึ่งความเห็นอกเห็นใจและทำหน้าที่ให้สมบูรณ์