Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม

Night School Teacher SAKURA - คุณครูภาคค่ำ...หัวใจคุณธรรม

Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม

ยรุโนะ ซากุระ วัย 38 ปี ที่เปลี่ยนงานมาหลากหลาย จู่ๆ สึนะกาว่า มาโกโตะ มาชักชวนกึ่งบังคับ ให้ไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง ห้องเรียนที่เธอไปประจำชั้นนั้น ถูกวางเงื่อนไขว่า ถ้ามีใครในห้องลาออกแม้แต่คนเดียว จะถูกไล่ออกทันที ก็มีแต่นักเรียนเจ้าปัญหาทั้งนั้น จะมีเด็กลาออกหรือไม่ ติดตามเรื่องราวกันต่อในซีรีส์ญี่ปุ่น คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม

Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Night School Teacher SAKURA – คุณครูภาคค่ำ…หัวใจคุณธรรม – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย