My Younger Sister – บรรยายไทย

My Younger Sister - บรรยายไทย

My Younger Sister – บรรยายไทย

อิงามิ อาคิระเป็นแพทย์ผ่าตัดที่อัจฉริยะ แต่อย่างไรก็ตามเหมือนว่าเขาจะขาดอะไรไปบางอย่าง
ในทางตรงกันข้าม น้องสาวของเขาสมัยเด็กที่ชื่อซัตสึกินั้นเรียนไม่เก่ง แต่เธอนั้นมีเซนส์ที่ดีในการใช้ชีวิต

ละครเรื่องนี้นำเสนอเกี่ยวกับพี่น้องสองคนที่พ่อแม่ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่พวกเขายังเด็กอยู่
เพราะความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างของสองพี่น้องนี้จึงทำให้พี่น้องต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน
เมื่อพี่ชายพบว่าน้องสาวของเขานั้นไปข้องเกี่ยวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพี่น้องนั้นก็ยังแน่นแฟ้นดีเหมือนเดิม แม้ว่าต่างจะมีข้อขัดแย้งกัน
แต่กลับมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเขาทั้งสองซึ่งทำให้มีผลกับความสัมพันธ์ของพี่น้องของเขาทั้งสอง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั้นคืออะไร และความสัมพันธ์ของสองพี่น้องจะลงเอยอย่างไร
ต้องคอยติดตามจากละคร

My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My Younger Sister – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย