My Sunshine – รอรักกลับมา

My Sunshine - รอรักกลับมา

My Sunshine – รอรักกลับมา

เจ็ดปี ไม่อาจรัก เจ็ดปีไม่อาจลืม วันนี้
เธอ…กลับมา พร้อมกับคำถามที่ว่า จะยังมีใครจำเธอได้บ้างไหม
เขา…ผู้ไม่อาจเข้าใจ ว่าเจ็ดปีที่ผ่านมานั้น เหตุใด เธอจึงจากไปโดยไร้คำร่ำลา จากบทประพันธ์ออนไลน์อันโด่งดังของGuman สู่ซีรีย์ที่มียอดคลิกดูสูงสุดในประวัติศาตร์ นำแสดงโดย จงฮั่นเหลียง ถังเยียน

My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 36 จบ - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 36 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My Sunshine – รอรักกลับมา – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย